Arbeidsbriller

Arbeid ved dataskjerm er noe veldig mange av oss har.

De aller fleste av oss vil før eller siden merke at en blir plaget med tretthetsfølelse, sårhet eller smerter i øyne.

Arbeidstilsynet har laget en bra veiledning om arbeid ved dataskjerm.

Klikk her for mer informasjon fra arbeidstilsynet.

Vi har kompetanse innen faget arbeidsplassoptometri.

Ta kontakt.

ProView 1

ProView 1 - enkle brilleglass

enkle brilleglass

Klart syn på nært hold
(leseavstand)

ProView 2

ProView 2 - kombinasjonsglass for nær og mellomavstand

kombinasjonsglass for nær og mellomavstand

Klart på nært hold
(leseavstand)

Klart på mellomavstand
(2 – 4 meter)

ProView 3

ProView 3 - utvidet kombinasjonsglass for nær avstand, mellomavstand og langt avstand

utvidet kombinasjonsglass for nær avstand, mellomavstand og langt avstand

Klart på nært hold
(leseavstand)

Klart på mellomavstand
(2 – 4 meter)

Klar avstandssone øverst i glasset