Synsundersøkelse hos Alliance Optikk Hillevåg

Undersøkelse av øynene er viktig! Det bør gjøres jevnlig, hvert annet år til tredje år, på lik linje med en legesjekk. Det er også et faktum at synet endrer seg over tid, spesielt når en har passert 35-40 år. Trøsten er at det er nokså likt for alle.

En jevnlig kontroll av synet kan i tillegg avdekke sykdom som en ellers kanskje ikke ville oppdaget før det har gått for langt tid til å få adekvat behandling.