Timebestilling online

Første gang du bruker timebestilling online, må du logge inn som ny kunde.

Du kan også bestille time ved å ringe oss: 51 58 92 29

Åpningstider

Mandag-fredag: 09 – 16.30
Torsdag: 09 – 18
Lørdag: 10 – 14

Adresse

Alliance Optikk Hillevåg
Gartnervn.27
4016 Stavanger

Telefon 51 58 92 29
post@hillevagoptikk.no